Stockholm IT Region

Det här är Stockholm IT Region

Stockholm IT Region är ett samarbetsprojekt för att utveckla Stockholmsregionen med hjälp av teknik och innovationer. I samarbetet ingår ett antal aktörer från näringslivet, offentliga sektorn och akademin.

Tillsammans arbetar medlemmarna för att utveckla och marknadsföra Stockholm ur ett IT perspektiv. Stockholm IT Region driver eller stödjer ett antal projekt och aktiviteter - projektet betonar vikten av samverkan och att lyfta fram projekt som redan pågår.

Bakom Stockholm IT Region står IBM, Microsoft, Intel, Cisco, Tieto, Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, CGI, Stockholms Universitet, Kista Science City, IT&Telekomföretagen och Kungliga Tekniska Högskolan.

Medlemmar Stockholm IT Region

 • Invest Stockholm
 • Stockholms stad
 • Stockholms läns landsting
 • Kista Science City
 • KTH
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Stockholms Universitet
 • IBM
 • CGI
 • Cisco
 • Microsoft
 • STOKAB
 • Intel
 • Tieto
 • IT&Telekomföretagen
 • Invest Stockholm
 • Stockholms stad
 • Stockholms läns landsting
 • Kista Science City
 • KTH
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Stockholms Universitet
 • IBM
 • CGI
 • Cisco
 • Microsoft
 • STOKAB
 • Intel
 • Tieto
 • IT&Telekomföretagen

Joseph Michael

Business Development Manager

Phone: +46 (0)8-508 280 59

Mobile: +46 (0)76-122 80 59