Frukostmötet om Digitaliseringens möjligheter

Juni 2016

Flera rapporter visar hur viktig den digitala sektorn är för Sverige. Ta del av frukostmötet på temat Digitalisering som arrangerades av Stockholm IT Region.

Flera rapporter visar hur viktig den digitala sektorn är för Sverige. Tekniksektorn stod för 42% av produktivitetstillväxten i Sverige mellan 2006-2013 och en allt större del av ekonomin utgörs idag av digitala produkter. Men ändå har vi bara sett början: enligt rapporterna tar vi i Sverige inte tillvara på de möjligheter som finns och vi skulle kunna se en mycket större tillväxt.

Den 11 mars 2015 anordnade Stockholm IT Region ett frukostmöte med temat Digitalisering. Syftet var att diskutera frågorna kring digitaliseringen i Sverige och även lyfta tankar från både näringsliv och offentlig sektor.

På denna sida finns inspelningen från frukostmötet, och på Twitter kan vi följa diskussionen med hashtag #digitalfrukost.