IT-sektorn driver tillväxt i Sverige

Juni 2016

Mellan 2006 och 2013 stod IT-sektorn för 42% produktivitetstillväxten i Sverige. Det visar en ny rapport som Tillväxtanalys tagit fram och som Computer Sweden skrivit om här.

Men trots att IT-sektorn drivit en stor del av tillväxten så har man i Sverige bara sett början av den utveckling som troligtvis kommer ske. Enligt rapporten tar vi inte tillvara på den potential som tekniken möjliggör. I takt med att andra delar av näringslivet tar sig an digitaliseringen så kan vi i Sverige se betydligt större tillväxt. Men att ”bara” investera i IT räcker inte, det krävs också rätt kompetens och organisatoriska förändringar.

I Stockholm finns drygt 25,000 IT bolag, det är närmare hälften av all IT bolag i Sverige. Hela 18% av den arbetande befolkningen i Stockholm jobbar med teknik, och det vanligaste jobbet är programmerare. En stor del av den produktivitetstillväxt man sett kommer alltså från IT sektorn i Stockholm, en sektor som växer i allt snabbare takt. Fler IT bolag startas i Stockholm och vi ser ett betydligt större intresse från internationella marknaden.

Men potentialen är betydligt större än en växande IT sektor. Rapporten som Tillväxtanalys tagit fram pekar på möjligheterna med att både offentlig sektor och näringslivet prioriterar innovation och teknik på ett större och med genomgående sätt. ”För att komma vidare krävs enligt Tillväxtanalys att IT-politiken också vävs in i närings-, innovations-, utbildnings- och handelspolitik på allvar.”

Tillväxtanalys illustrerar hur en bred it-politik kan se ut och ger exempel på områden som kan vara intressanta för digitaliseringsfrämjande åtgärder.

En rapport som Swedbank tagit fram pekar på liknande slutsatser. I Diginomics skrive man att ”de potentiella produktivitetsvinsterna är enorma, men data tyder på att Sverige inte fullt ut drar nytta av denna potential. För att möta dessa trender, som innebär att jobb substitueras bort inom vissa branscher, är det prioriterat att satsa på utbildning, innovationer och arbetskraftsinvandring.”

Läs hela rapporten från Swedbank här.