Smart kreativ stad

Juli 2016

Under tisdagsförmiddagen den 19 april träffade Stockholm IT Regions medlemmar Stockholms stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert för att prata om projektet Smart Kreativ Stad.

Mötet ägde passande nog rum i Stockholmsrummet i Kulturhuset där Stockholms framtid och växande stadsrum utbreder sig under fötterna på besökarna, med blott ett transparent plexiglas emellan. Samma öppenhet och delaktighet speglade möteskulturen, där tankar, möjligheter och förslag presenterades och diskuterades i syfte att bidra till projektet utformande och framväxt.

Mötet inleddes av Stockholm IT Regions ordförande Gunnar Björkman som hälsade alla välkomna. Därefter presenterades och välkomnades stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert upp. Han beskrev dagens och morgondagens Stockholm.

Det Stockholm som står inför stora utmaningar med det stigande invånarantalet och hur det ställer stora krav på staden att möta behovet av boenden och infrastruktur. Hur det växande Stockholm även står inför utmaningen av modernisering och digitalisering i takt med dagens Itanvändande och medproducenter. Förväntningar från dagens unga, den explosionsartade
innovationskurvan och målet om en hållbar utveckling. Det i sin tur ger upphov och vilja att leva i ett mer interaktivt och levande stadsrum där endast fantasin sätter gränser.

I detta minst sagt omvälvande historiska skede är Smart Kreativ Stad ett lysande exempel på en sådan katalysator och plattform som kan omfamna en sådan progress och tillvara ta ett så mångfasettrat kluster av resurser. Ett sådant projekt där olika uttrycksformer och aktörer, från såväl kultur och akademi liksom it-, bygg- och fastighetsbolag kommer mötas för att ta plats i det offentliga rummet.

Roger Mogert tar även upp filmen som är ett övergripande tema i Smart Kreativ Stad. Där en av Stockholm IT Regions medlemmar, KTH, är med och bidrar i utformandet av mobila biografer som har för avsikt att finnas i det offentliga rummet för att tillgängliggöra filmen som uttryck.

Under mötet så presenterade sig var och en av Stockholm IT Regions medlemmar genom att berätta om sina organisationer och deras reflektioner och förslag på hur de på bästa sätt kan möta projektets utmaningar och bidra till projektets utförande. Bland annat så presenterade Tommy Auoja från IBM bland annat projektet Smarter Cities Challenge och berättade om arbetet i Stavanger, Amsterdam och Dublin. Stockholms universitets Måns Wrange, professor i IT och konst, beskrev en rad forskningsprojekt på området och vikten av att våga vara nyskapande inom Smart Kreativ Stad, att ta fram egna helt nya lösningar och våga vara först, att se till kontexten och lokalt förankra projektet genom att involvera medborgarna. Kristoffer Wedebrand från Cisco diskuterade tillgången på publikt wi-fi och olika sätt att levandegöra stadsrummet. Microsofts Magnus Forsberg gav inblick i framtidens personliga assistenter, vad HoloLens skapar för möjligheter och att Minecraft är ett integrerat lärande i skolan idag.

Vad som väldigt tydligt framkom som ett tydligt spår från medlemmarnas presentationer och i avslutande diskussion var vikten av medborgardialog och över huvud taget medborgarnas delaktighet och inflytande. Då den påverkar det som Robert Ylitalo från CGI beskrev som "det som händer mellan husen" vid en så kallad förtätning. Diskussionen genomsyrande även mixen av wow-upplevelser och stelare strukturer, hur de gör sig bäst i kombination av varandra vilket Johan Ödmark från Kista Science City strök under.

Möjligheterna för att Smart Kreativ Stad kommer att sätta Stockholm på världskartan känns inte bara hoppfullt, utan fullt rimligt efter att ha hört stadens ambitioner med projektet och deras sätt att öppna upp för alla dessa samarbeten och synergieffekter.